เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม 

____________________________________________

วันที่ 12 กันยายน 2566 กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์