เรียนรู้ทักษะบริการการดูแลรถจักรยานยนต์

เรียนรู้ทักษะบริการการดูแลรถจักรยานยนต์ 

__________________________________

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ทักษะวิชาบริการการดูแลรถจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์