เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

_____________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์