คุณครูทัศนัย โพธิ์ทองได้เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

คุณครูทัศนัย โพธิ์ทองได้เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

____________________________________________________

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 คุณครูทัศนัย โพธิ์ทองได้เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ โดยไดรับเกียรติจากนายเจนวิทย์ ปะเมโท ผอ.สำนักศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการในการประเมิน