โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข 

___________________________

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม