วีดีโอสอนอาหารหลัก 5 หมู่

คุณครูปฐมวัย ทำวีดีโอสอนอาหารหลัก 5 หมู่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จักและเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ