เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

______________________________________________

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ ช.พัน4 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์