วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

_________________________________________

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์