โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ snow town wonderland

โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ snow Il Viagra Puo Essere Curativo town wonderland

     เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ snow town wonderland ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์