โครงการอบรมวิทยาศาสตร์และฝึกศึกษานอกสถานที่

โครงการอบรมวิทยาศาสตร์และฝึกศึกษานอกสถานที่

     วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์และฝึกศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาและศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์