นักเรียนชั้น ม.3 ฝึกทักษะการทำกระเป๋าหิ้ว

นักเรียนชั้น ม.3 ฝึกทักษะการทำกระเป๋าหิ้ว

_________________________________

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกทักษะการทำกระเป๋าหิ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์