นายเจนวิทย์ ปะเมโทผอ.สำนักการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผอ.สำนักการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

_________________________________________________________________

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ทั้งนี้ เวลา 16.00 น. ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายการศึกษาจากท่านผอ.สำนักการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)