ร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26

_______________________________________________

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์