นายจตุพร จีจู ที่ได้นำขนมเค้กและทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน

นายจตุพร จีจู ที่ได้นำขนมเค้กและทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน

_______________________________________________________________________________________________

ทางโรงเรียนขอขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม นายจตุพร จีจู ที่ได้นำขนมเค้กและทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน