ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

_____________________________________________________________________________________________________

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์