กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

________________________________________________________________________________________________

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของไทย โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม และกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง