เด็กหญิงณิชาพัชร์ พูดพินิจ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พูดพินิจ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

__________________________________________________________________________________________

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พูดพินิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง