ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม