พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

__________________________________________________________________________________

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์