โครงการจัดดอกไม้การจัดแต่งโต๊ะและสถานที่

โครงการจัดดอกไม้การจัดแต่งโต๊ะและสถานที่ ปีการศึกษา 2565

___________________________________________________________________________________________

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมโครงการจัดดอกไม้การจัดแต่งโต๊ะและสถานที่