พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2565

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2565

____________________________________________________________________________________________________

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ท่านผอ. ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้มอบเข็มยุวกาชาดให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6