คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน

__________________________________________________________________________________________________

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์