อบรมการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สาขาวิชาพละศึกษา

อบรมการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สาขาวิชาพละศึกษา

_____________________________________________________________________________________________

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คุณครูผู้สอนวิชาพละโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สาขาวิชาพละศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์