กำหนดการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.6 – ม.3

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 – ม.3 ที่ลงทะเบียนกับครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้ว
🩺ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 10.30 น. สถานที่ฉีด โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)
📱เชิญชวนให้นักเรียนดาวน์โหลดและสมัครใช้แอป “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลการฉีดวีคซีน และประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน