โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ 

________________________________________

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. พันจ่าโทธนกร คล้ายนาค รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา อสม. คณะครูและ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารม (ท.5) ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม โดยร่วมกันทำความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม