ป.4-6 และม.3 ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

ป.4-6 และม.3 ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

__________________________________________________________________________________________

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 และ ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
   โดยนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จะเป็นการตรวจครบรอบ 1 เดือน และนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 จะเป็นการตรวจเนื่องด้วยในวันที่ 12 ,13 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนจะทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564🦠🔬