คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ที่ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน ที่ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม