กิจกรรม We love English

กิจกรรม We love English

________________________

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จัดกิจกรรม We love English ในโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันคริสต์มาส