การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาข้ามปี 2566

การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาข้ามปี 2566

_____________________________________

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาข้ามปี 2566 ณ ลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ)