งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

______________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

  •  1)  การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
  •  2)  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

  • 3)  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
  • 4)  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
  • 5)  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
  • 6)  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
  • 7)  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1 (เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป)
  • 8)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง