โรงเรียนที่ขับเคลื่อนการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

โรงเรียนที่ขับเคลื่อนการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

          Growth hormone จังหวัดนครสวรรค์ มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ “โรงเรียน กอช. 100%” จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. Growth hormone what is it 2562