โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

______________________________________________________________________________

วันที่ 17 กันยายน 2562 Prendere Il Viagra Fa Male ท่านผอ.ธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ และรองนฤมล Viagra Per Il Cuore บุญแสวง ได้เข้าพิธีรับโล่และเกียรติบัตรเป็น