ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

_______________________________________________________________________

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ พระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง