ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

__________________________________________________________________________

วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ และร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์