ศึกษาดูงานการแสดงพื้นบ้าน ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ศึกษาดูงานการแสดงพื้นบ้าน ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

_________________________________________________

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ในช่วงเช้า นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ไปศึกษาดูงานการแสดงพื้นบ้าน ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์