รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

_____________________________________________________________________

วันที่ 22 เมษายน 2566 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์