ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดชอนตะวันเกมส์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดชอนตะวันเกมส์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดชอนตะวันเกมส์

_________________________________

วันที่ 22 เมษายน 2566 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”