เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น สมัครได้ด้วยตนเองและช่องทางออนไลน์