การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” 

___________________________________________________________

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ภายใต้ชื่อชุดการแสดง “รู้รักสามัคคี สดุดีองค์ราชา”
ขอขอบคุณวีดีโอช่อง T SPORT 7