นักเรียนชั้น ม.3 เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

นักเรียนชั้น ม.3 เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

_______________________________________

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ที่เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ เทศบาลนครนครสวรรค์