เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้มาฉีดน้ำทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้มาฉีดน้ำทำความสะอาด

_______________________________________________________________________________________

วันที่ 11 พ.ค. 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้มาฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565