ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

______________________________________________

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์