อนุบาลเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ เกาะสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแสง

นักเรียนอนุบาลเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ เกาะสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแสง

_______________________________________________________

นักเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) จ.นครสวรรค์ ซึ่งในอุทยานได้จัดงานเทศกาล หุ่นโคมไฟ นครสวรรค์ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มกราคม 2566 ในรูปแบบ “เกาะสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแสง”