เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

_____________________________________________________________________

ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมแสดงผลงานและร่วมกิจกรรม ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โดยเข้าร่วมกิจกรรม 3 รายการ

  1. แสดงผลงานโครงงานเครื่องประดับชุดไทยจากกระดาษ
  2. เข้าร่วมการแข่งขัน E-sports ประเภทเกม ROV
  3. ร่วมการแข่งขัน ส้มตำลีลา

 

 

 

เข้าร่วมการแข่งขัน E-sports ประเภทเกม ROV  ผลการแข่งขันได้รับรางวัลอันดับที่ 4

ร่วมการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ