ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง HANUMAN White Monkey

ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง HANUMAN White Monkey

_____________________________________________

ตามที่กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง HANUMAN White Monkey โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เชิญชวนนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus Nakhonsawan

ข้อมูลภาพจาก: เพจเฟสบุ๊ค เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์โลตัสนครสวรรค์