บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอขอบคุณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 3 ทุน