บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

________________________________________________

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามในวันแรก ซึ่งมีกำนหดการสอบจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565