พิธีรับเกียรติบัตรการอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

พิธีรับเกียรติบัตรการอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

_________________________________________________________

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะคุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จำนวน 11 คน เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2“ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์