นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ

___________________________________________

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระและทำความสะอาดศาลา ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม