โครงการปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

______________________________________________________________________________________________

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565